piątek, 12 kwietnia, 2024

Ceny energii górę – w jaki sposób podreperować domowy budżet?

Jak wynika ze statystycznego raportu Towarowej Giełdy Energii, najwyższe średnioważone ceny energii przypadają w szczycie wieczornym, tj. między godziną 19.00 a 23.00. Najniższe ceny energii notuje się w godzinach nocnych (1.00-6.00) oraz między godziną 11.00 a 16.00.[1] Zależność ta wynika z zapotrzebowania na energię w skali dobowej. Im wyższe zapotrzebowanie, tym wyższa cena. W godzinach niskiego popytu cena spada. Dostawcy energii elektrycznej starają się dostosowywać plany taryfowe uwzględniając popyt i możliwości wytwórcze, by zachęcić odbiorców do większego wykorzystania energii w godzinach pozaszczytowych. Nie zawsze jednak jest możliwość indywidualnego dopasowania taryfy, by obowiązujące w niej przedziały godzinowe przyniosły korzyści finansowe u odbiorcy. Czy można z tym coś zrobić?

A gdyby mieć możliwość magazynowania energii w okresie, gdy jest ona najtańsza, a użytkować w godzinach najwyższego zapotrzebowania? Biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat cena za megawatogodzinę wzrosła czterokrotnie,1 takie rozwiązanie mogłoby przynieść spore oszczędności.

Metody walki z drożejącą energią elektryczną

Najpopularniejszą obecnie w Polsce metodą walki z wysokimi rachunkami za energię elektryczną jest montaż paneli fotowoltaicznych. Niestety od pierwszego kwietnia tego roku zaczął obowiązywać nowy system net-billing rozliczeń za energię z fotowoltaiki. Jak można było się spodziewać jest on mniej korzystny dla prosumentów, niż dotychczasowy system upustów. Zwrot za fotowoltaikę znacznie się wydłuży. Decydując się obecnie na panele fotowoltaiczne należy się kierować minimalizacją ilości energii kupowanej, a nie produkcją nadwyżki.

Właściciele paneli fotowoltaicznych nie zawsze są w stanie w pełni wykorzystać na bieżąco produkowaną energię. Najwyższa skuteczność instalacji fotowoltaicznej przypada w godzinach, w których większość Polaków pracuje, a wytworzona energia, po niekorzystnym kursie cenowym oddawana jest do systemu elektroenergetycznego. Można temu zapobiec i zmagazynować przy użyciu stacji ładowania energię wytworzoną w naszej elektrowni słonecznej. Tak zmagazynowana energia może zostać wykorzystana w szczycie cenowym lub w dowolnej porze, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. – doradza Robert Ruczyński z EcoFlow.

Tańszy prąd na wyciągnięcie ręki

Zaproponowane rozwiązanie przyniesie korzyści finansowe nie tylko dla osób rozliczających energię z fotowoltaiki na nowych zasadach. Osoby, które posiadają panele fotowoltaiczne i rozliczają się na dotychczasowych warunkach także skorzystają na zakupie stacji zasilania. Wynika to z faktu, że cena za energię w szczycie zawsze jest większa niż ekwiwalent, który otrzymuje się za energię oddaną z paneli do sieci.

Dla osób, które nie mają paneli fotowoltaicznych, nie planują ich instalacji albo nie mają takiej możliwości, bo ogranicza ich miejsce lub mieszkają w bloku, również istnieje rozwiązanie. Skoro energia elektryczna tańsza jest w nocy, warto pomyśleć o jej zmagazynowaniu. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy przenośną stację zasilania podłączyć do ładowania w nocy, a zmagazynowaną energię wykorzystać wtedy, gdy jest to potrzebne. I w ten sposób energię zakupioną w taryfie nocnej, po niższej cenie, można wykorzystać w godzinach szczytu, gdy kilowatogodzina kosztuje najwięcej.

Dodatkowe wsparcie inteligentnej ekoinstalacji

Mogą pojawić się obawy, w jaki sposób użytkować stację. Czy jej wykorzystanie nie jest kłopotliwe? Czy obsługa stacji wiąże się z uciążliwymi czynnościami? Robert Ruczyński rozwiewa wątpliwości –Kontrolę nad urządzeniem można sprawować dzięki darmowej aplikacji, która umożliwia monitoring zużycia energii w czasie rzeczywistym, zmianę ustawień, optymalizację zasilania czy wybór źródła energii, z jakiego urządzenia mają korzystać. Ponadto prywatną ekoinstalację można wyposażyć z panel sterujący, który integruje stacje zasilania z instalacją domową i panelami fotowoltaicznymi. Panel sterujący umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch stacji zasilania, pozwala podłączyć do stacji dodatkowe akumulatory, a także inteligentne generatory prądu. W efekcie można się cieszyć napięciem wyjściowym nawet 240V, mocą do 7200W i pojemnością sięgającą 25kWh. Do panelu sterującego można podłączyć nawet dziesięć obwodów instalacji domowej. W przypadku awarii sieci zasilającej, w ciągu 30ms, panel przełączy je na zasilanie awaryjne ze stacji.”Jak widać codzienne użytkowanie stacji zasilającej współpracującej z domową instalacją i panelami fotowoltaicznymi nie wymaga wysiłku.

Szereg korzyści płynących z zastosowania wskazanych rozwiązań to między innymi wytwarzanie ekoenergii i ekonomiczne jej wykorzystywanie w perspektywie dobowych taryf cenowych, co daje wymierne korzyści finansowe. Wprawdzie rosnące koszty energii elektrycznej zatrważają, przyszłości nie da się przewidzieć, ale w pewnych aspektach można i warto się przygotować.


[1] tge.pl/dane-statystyczne

Biznes w Polsce

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *