wtorek, 30 maja, 2023

Ceny energii górę – w jaki sposób podreperować domowy budżet?

Jak wynika ze statystycznego raportu Towarowej Giełdy Energii, najwyższe średnioważone ceny energii przypadają w szczycie wieczornym, tj. między godziną 19.00 a 23.00. Najniższe ceny energii notuje się w godzinach nocnych (1.00-6.00) oraz między godziną 11.00 a 16.00.[1] Zależność ta wynika z zapotrzebowania na energię w skali dobowej. Im wyższe zapotrzebowanie, tym wyższa cena. W godzinach niskiego popytu cena spada. Dostawcy energii elektrycznej starają się dostosowywać plany taryfowe uwzględniając popyt i możliwości wytwórcze, by zachęcić odbiorców do większego wykorzystania energii w godzinach pozaszczytowych. Nie zawsze jednak jest możliwość indywidualnego dopasowania taryfy, by obowiązujące w niej przedziały godzinowe przyniosły korzyści finansowe u odbiorcy. Czy można z tym coś zrobić?

A gdyby mieć możliwość magazynowania energii w okresie, gdy jest ona najtańsza, a użytkować w godzinach najwyższego zapotrzebowania? Biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat cena za megawatogodzinę wzrosła czterokrotnie,1 takie rozwiązanie mogłoby przynieść spore oszczędności.

Metody walki z drożejącą energią elektryczną

Najpopularniejszą obecnie w Polsce metodą walki z wysokimi rachunkami za energię elektryczną jest montaż paneli fotowoltaicznych. Niestety od pierwszego kwietnia tego roku zaczął obowiązywać nowy system net-billing rozliczeń za energię z fotowoltaiki. Jak można było się spodziewać jest on mniej korzystny dla prosumentów, niż dotychczasowy system upustów. Zwrot za fotowoltaikę znacznie się wydłuży. Decydując się obecnie na panele fotowoltaiczne należy się kierować minimalizacją ilości energii kupowanej, a nie produkcją nadwyżki.

Właściciele paneli fotowoltaicznych nie zawsze są w stanie w pełni wykorzystać na bieżąco produkowaną energię. Najwyższa skuteczność instalacji fotowoltaicznej przypada w godzinach, w których większość Polaków pracuje, a wytworzona energia, po niekorzystnym kursie cenowym oddawana jest do systemu elektroenergetycznego. Można temu zapobiec i zmagazynować przy użyciu stacji ładowania energię wytworzoną w naszej elektrowni słonecznej. Tak zmagazynowana energia może zostać wykorzystana w szczycie cenowym lub w dowolnej porze, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. – doradza Robert Ruczyński z EcoFlow.

Tańszy prąd na wyciągnięcie ręki

Zaproponowane rozwiązanie przyniesie korzyści finansowe nie tylko dla osób rozliczających energię z fotowoltaiki na nowych zasadach. Osoby, które posiadają panele fotowoltaiczne i rozliczają się na dotychczasowych warunkach także skorzystają na zakupie stacji zasilania. Wynika to z faktu, że cena za energię w szczycie zawsze jest większa niż ekwiwalent, który otrzymuje się za energię oddaną z paneli do sieci.

Dla osób, które nie mają paneli fotowoltaicznych, nie planują ich instalacji albo nie mają takiej możliwości, bo ogranicza ich miejsce lub mieszkają w bloku, również istnieje rozwiązanie. Skoro energia elektryczna tańsza jest w nocy, warto pomyśleć o jej zmagazynowaniu. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy przenośną stację zasilania podłączyć do ładowania w nocy, a zmagazynowaną energię wykorzystać wtedy, gdy jest to potrzebne. I w ten sposób energię zakupioną w taryfie nocnej, po niższej cenie, można wykorzystać w godzinach szczytu, gdy kilowatogodzina kosztuje najwięcej.

Dodatkowe wsparcie inteligentnej ekoinstalacji

Mogą pojawić się obawy, w jaki sposób użytkować stację. Czy jej wykorzystanie nie jest kłopotliwe? Czy obsługa stacji wiąże się z uciążliwymi czynnościami? Robert Ruczyński rozwiewa wątpliwości –Kontrolę nad urządzeniem można sprawować dzięki darmowej aplikacji, która umożliwia monitoring zużycia energii w czasie rzeczywistym, zmianę ustawień, optymalizację zasilania czy wybór źródła energii, z jakiego urządzenia mają korzystać. Ponadto prywatną ekoinstalację można wyposażyć z panel sterujący, który integruje stacje zasilania z instalacją domową i panelami fotowoltaicznymi. Panel sterujący umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch stacji zasilania, pozwala podłączyć do stacji dodatkowe akumulatory, a także inteligentne generatory prądu. W efekcie można się cieszyć napięciem wyjściowym nawet 240V, mocą do 7200W i pojemnością sięgającą 25kWh. Do panelu sterującego można podłączyć nawet dziesięć obwodów instalacji domowej. W przypadku awarii sieci zasilającej, w ciągu 30ms, panel przełączy je na zasilanie awaryjne ze stacji.”Jak widać codzienne użytkowanie stacji zasilającej współpracującej z domową instalacją i panelami fotowoltaicznymi nie wymaga wysiłku.

Szereg korzyści płynących z zastosowania wskazanych rozwiązań to między innymi wytwarzanie ekoenergii i ekonomiczne jej wykorzystywanie w perspektywie dobowych taryf cenowych, co daje wymierne korzyści finansowe. Wprawdzie rosnące koszty energii elektrycznej zatrważają, przyszłości nie da się przewidzieć, ale w pewnych aspektach można i warto się przygotować.


[1] tge.pl/dane-statystyczne

Biznes w Polsce

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Niezależność jaką ona daje wiąże się z wysokim ryzykiem, wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że po pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej 1/4 jdg zawiesza lub likwiduje swoją działalność.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG jest darmowa. Można ją zarejestrować przez internet - wymóg posiadania konta ePUAP, lub autoryzując rejestrację odwiedzając najbliższy urząd gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa.

Zalety:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków,
 • niskie koszty obsługi księgowej,
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania,
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS,
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *