sobota, 13 lipca, 2024

Nowy serwis dla pracowników i pracodawców

Ułatwienie dla osób oferujących i poszukujących pracy przez internet

Centralna Baza Ofert Pracy, bo taką nazwę nosi nowy serwis, będzie funkcjonować jako
kolejna, ale bardzo użyteczna witryna dla obu stron istniejących na rynku. Pierwsza wersja
serwisu była skupiona wyłącznie na osobach szukających pracy – mogły one korzystać z
witryny podobnie jak z wielu innych, czyli wyszukiwać oferty, przeglądać je, kontaktować się
z pracodawcami. Niedawno jednak rozszerzono możliwości serwisu o opcje przeznaczone dla
pracodawców, a konkretnie o dodatkową zakładkę na stronie głównej. Jest to
„Wyszukiwanie pracowników”. Wyszukiwanie odbywa się na zasadzie przeglądania z
poziomu serwisu baz osób bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich Urzędach Pracy w
Polsce. Można więc wybrać m.in. lokalizację, wiek, płeć, miejsce zamieszkania pracownika,
jak również jego wykształcenie, doświadczenie i możliwości. Opcja jest bardzo interesująca,
bo nie wymaga od bezrobotnych niczego poza rejestracją w odpowiednim PUP-ie (co i tak
jest zalecane), nie muszą rejestrować się na stronie ani nigdzie załączać swoich życiorysów.

Potężne narzędzie

Chociaż funkcjonalności związane z tą opcją oraz ogólnie cały serwis są jeszcze bardzo
„młode”, już teraz widać, że będzie to potężne narzędzie do walki z bezrobociem w kraju.
Wyszukiwanie pracowników ułatwi pracodawcom odnalezienie właściwych ludzi na
konkretne stanowiska, a dzięki danym posiadanym przez Urzędy Pracy uda się z nimi łatwo
skontaktować. Potencjalni zatrudnieni są selekcjonowani już na starcie dzięki różnym
kryteriom wyszukiwania (np. staż pracy, doświadczenie, znajomość konkretnych języków),
więc nikt nie musi tracić czasu na darmo, jeśli po prostu się na dane miejsce nie nadaje.

Biznes w Polsce

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

2 thoughts on “Nowy serwis dla pracowników i pracodawców

 1. Fajnie, że jeden serwis łączy dwie funkcjonalności. Na pewno będzie często odwiedzany, bo oferuje naprawdę dużo.

 2. Super pomysł! To nawet lepsze niż serwisy, w których można utworzyć profil pracownika, bo zapewnia większą ochronę danych osobowych. Zamierzam korzystać i polecę znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *