czwartek, 22 lutego, 2024

Nowy serwis dla pracowników i pracodawców

Ułatwienie dla osób oferujących i poszukujących pracy przez internet

Centralna Baza Ofert Pracy, bo taką nazwę nosi nowy serwis, będzie funkcjonować jako
kolejna, ale bardzo użyteczna witryna dla obu stron istniejących na rynku. Pierwsza wersja
serwisu była skupiona wyłącznie na osobach szukających pracy – mogły one korzystać z
witryny podobnie jak z wielu innych, czyli wyszukiwać oferty, przeglądać je, kontaktować się
z pracodawcami. Niedawno jednak rozszerzono możliwości serwisu o opcje przeznaczone dla
pracodawców, a konkretnie o dodatkową zakładkę na stronie głównej. Jest to
„Wyszukiwanie pracowników”. Wyszukiwanie odbywa się na zasadzie przeglądania z
poziomu serwisu baz osób bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich Urzędach Pracy w
Polsce. Można więc wybrać m.in. lokalizację, wiek, płeć, miejsce zamieszkania pracownika,
jak również jego wykształcenie, doświadczenie i możliwości. Opcja jest bardzo interesująca,
bo nie wymaga od bezrobotnych niczego poza rejestracją w odpowiednim PUP-ie (co i tak
jest zalecane), nie muszą rejestrować się na stronie ani nigdzie załączać swoich życiorysów.

Potężne narzędzie

Chociaż funkcjonalności związane z tą opcją oraz ogólnie cały serwis są jeszcze bardzo
„młode”, już teraz widać, że będzie to potężne narzędzie do walki z bezrobociem w kraju.
Wyszukiwanie pracowników ułatwi pracodawcom odnalezienie właściwych ludzi na
konkretne stanowiska, a dzięki danym posiadanym przez Urzędy Pracy uda się z nimi łatwo
skontaktować. Potencjalni zatrudnieni są selekcjonowani już na starcie dzięki różnym
kryteriom wyszukiwania (np. staż pracy, doświadczenie, znajomość konkretnych języków),
więc nikt nie musi tracić czasu na darmo, jeśli po prostu się na dane miejsce nie nadaje.

Biznes w Polsce

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

2 thoughts on “Nowy serwis dla pracowników i pracodawców

 1. Fajnie, że jeden serwis łączy dwie funkcjonalności. Na pewno będzie często odwiedzany, bo oferuje naprawdę dużo.

 2. Super pomysł! To nawet lepsze niż serwisy, w których można utworzyć profil pracownika, bo zapewnia większą ochronę danych osobowych. Zamierzam korzystać i polecę znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *